لودسل های S شکل (S-Type Load Cells )

 لودسل های S شکل (S-Type Load Cells )

 
 
لودسل s شکل
100 کیلوگرم 
ماوین 
مدل: NS1-C3-100kg
لودسل s شکل
250 کیلوگرم 
ماوین 
مدل: NS1-C3-250kg
لودسل s شکل
500 کیلوگرم 
ماوین 
مدل :NS1-C3-500kg
 
 لودسل s شکل
یک تن 
ماوین 
مدل:NS2-C3-1t
 
 لودسل s شکل 
2.5 تن 
ماوین 
مدل:NS4-C3-2.5t
 لودسل s شکل
5 تن 
ماوین 
مدل: NS4-C3-5t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لودسل s شکل
25کیلوگرم
سل تک 
مدل: UN3-C3-25kg
لودسل s شکل
50 کیلوگرم 
سل تک 
مدل : UN3-C3-50kg
لودسل s شکل
100 کیلوگرم 
سل تک 
مدل: UN3-C3-100kg
لودسل s شکل
200 کیلوگرم 
سل تک 
مدل: UN3-C3-200kg
لودسل s شکل
250 کیلوگرم 
سل تک 
مدل: UN3-C3-250kg
لودسل s شکل
500 کیلوگرم 
سل تک 
مدل: UN3-C3-500kg
لودسل s شکل
یک تن 
سل تک 
مدل:UN3-C3-1t
لودسل s شکل
1.5 تن 
سل تک 
مدل: UN3-C3-1.5t
لودسل s شکل
2 تن 
سل تک 
مدل: UN3-C3-2t
لودسل s شکل
2.5 تن
سل تک 
مدل: UN3-C3-2.5t
لودسل s شکل
3 تن 
سل تک 
مدل: UN3-C3-3t
لودسل s شکل
5 تن 
سل تک 
مدل: UN3-C3-5t
لودسل s شکل
7.5 تن 
سل تک 
مدل: UN3-C3-7.5t
لودسل s شکل
10 تن 
سل تک 
مدل: UN3-C3-10t
لودسل s شکل
15 تن 
سل تک 
مدل: UN3-C3-15t
لودسل s شکل
20 تن 
سل تک 
مدل: UN3-C3-20t
لودسل s شکل
30 تن 
سل تک 
مدل:UN3-C3-30t
 
لودسل s شکل
50 کیلوگرم 
سل تک 
مدل:US5-C3-50kg
لودسل s شکل
100 کیلوگرم 
سل تک 
مدل:US5-C3-100kg
لودسل s شکل
250 کیلوگرم 
سل تک 
مدل:US5-C3-250kg
لودسل s شکل
500 کیلوگرم 
سل تک 
مدل:US5-C3-500kg
لودسل s شکل
1 تن 
سل تک 
مدل: US5-C3-1t
لودسل s شکل
2.5 تن 
سل تک 
مدل:US5-C3-2.5t
لودسل s شکل
5 تن 
سل تک 
مدل: US5-C3-5t
لودسل s شکل
10 تن 
سل تک 
مدل:US5-C3-10t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لودسل s شکل
50 کیلوگرم 
ریویر
-C3-50kg-9363
لودسل s شکل
100 کیلوگرم 
ریویر
9363-C3-100kg
لودسل s شکل
250 کیلوگرم 
ریویر
 9363-C3-250kg
لودسل s شکل
500 کیلوگرم 
ریویر
9363-C3-500kg
لودسل s شکل
یک تن 
ریویر
9363-C3-1t
لودسل s شکل
2.5 تن 
ریویر
9363-C3-2.5t
لودسل s شکل
10 تن 
ریویر
9363-C3-10t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لودسل s شکل
100 کیلوگرم 
کلی
DEE-C3-100kg
لودسل s شکل
200 کیلوگرم 
کلی 
DEE-C3-200kg
لودسل s شکل
250 کیلوگرم 
کلی 
DEE-C3-250kg
لودسل s شکل
500 کیلوگرم 
کلی 
DEE-C3-500kg
لودسل s شکل
1 تن 
کلی 
 DEE-C3-1t
لودسل s شکل
2 تن 
کلی 
 DEE-C3-2t
لودسل s شکل
3 تن 
کلی 
 DEE-C3-3t
لودسل s شکل
5 تن 
کلی 
DEE-C3-5t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لودسل sشکل 
50 کیلوگرم
زمیک
مدل :B3G-C3-50kg
لودسل sشکل 
100 کیلوگرم
زمیک
 مدل:B3G-C3-100kg
 لودسل sشکل 
250 کیلوگرم
زمیک
مدل:B3G-C3-250kg
 لودسل sشکل 
500 کیلوگرم
زمیک
مدل:B3G-C3-500kg
 لودسل sشکل 
یک تن 
زمیک
مدل:B3G-C3-1t
لودسل sشکل 
2.5 تن 
زمیک
 B3G-C3-2.5t
 لودسل sشکل 
5 تن 
زمیک
مدل:B3G-C3-5t
 لودسل sشکل 
7.5 تن 
زمیک
مدل:B3G-C3-7.5t
لودسل sشکل 
10 تن 
زمیک
 مدل:B3G-C3-10t
 
 لودسل sشکل 
500 کیلوگرم
زمیک
مدل:BM3-C3-500kg
 لودسل sشکل 
یک تن 
زمیک
مدل:BM3-C3-1t
 لودسل sشکل 
سه تن 
زمیک
مدل:BM3-C3-3t
لودسل sشکل 
5 تن 
زمیک
مدل :BM3-C3-5t
 
 
لودسل sشکل 
25 کیلوگرم 
زمیک
مدل :H3-C3-25kg
لودسل sشکل 
50 کیلوگرم 
زمیک
مدل :H3-C3-50kg
لودسل sشکل 
100 کیلوگرم 
زمیک
مدل :H3-C3-100kg
لودسل sشکل 
150 کیلوگرم 
زمیک
مدل :H3-C3-150kg
لودسل sشکل 
200 کیلوگرم 
زمیک
مدل :H3-C3-200kg
لودسل sشکل 
250 کیلوگرم 
زمیک
مدل :H3-C3-250kg
لودسل sشکل 
300 کیلوگرم 
زمیک
مدل :H3-C3-300kg
لودسل sشکل 
500 کیلوگرم 
زمیک
مدل :H3-C3-500kg
لودسل sشکل 
600 کیلوگرم  
زمیک
مدل :H3-C3-600kg
لودسل sشکل 
750 کیلوگرم  
زمیک
مدل :H3-C3-750kg
 لودسل sشکل 
یک تن   
زمیک
مدل :H3-C3-1t
 لودسل sشکل 
1.5 تن 
زمیک
مدل :H3-C3-1.5t
 لودسل sشکل 
2 تن
زمیک
مدل :H3-C3-2t
  لودسل sشکل 
2.5 تن
زمیک
مدل :H3-C3-2.5t
  لودسل sشکل 
3 تن
زمیک
مدل :H3-C3-3t
  لودسل sشکل 
5 تن
زمیک
مدل :H3-C3-5t
  لودسل sشکل 
7.5 تن
زمیک
مدل :H3-C3-7.5t
  لودسل sشکل 
10 تن
زمیک
مدل :H3-C3-10t
  لودسل sشکل 
15 تن
زمیک
مدل :H3-C3-15t
   لودسل sشکل 
20 تن
زمیک
مدل :H3-C3-20t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

تماس با ما

 دفتر مرکزی فروش : تهران  بزرگراه شیخ فضل الله جنوب بعد از پل جلال – خیابان سازمان آب – برج های نگین      نگین 9 – طبقه همکف – پلاک 46

   تلفن (5 خط) : 88233831    فکس : 88233768

    آدرس دفتر  فروش کرج : میدان مادر ساختمان بانک  کارافرین  پ 431 واحد  10

   تلفن  (5 خط) :  02632736740      02632736958     فکس : 02632774410

   کارشناس فروش :      09129411990    امینی                   

                                   Email: info@metrologyco.ir

آمار بازدید سایت

بازدید امروز30
بازدید دیروز39
بازدید هفته69
بازدید ماه649
کل بازدیدها111647

سه شنبه, 28 دی 1400